Σημαντικά φυτά Ν. Χανίων

Αρχική / Αποτελέσματα / Σημαντικά φυτά Ν. Χανίων

Η επιλογή των σημαντικών ειδών χλωρίδας του Νομού Χανίων ξεκίνησε με τον εντοπισμό των φυτών που ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Ενδημικά Ελλάδας
 • Φυτά Περιορισμένης Εξάπλωσης
 • Φυτά τοπικής ευθύνης
 • Φυτά για τα οποία έχει αξιολογηθεί η Κατάσταση Διατήρησής τους
 • Φυτά που περιλαμβάνονται σε κάποιο ειδικό καθεστώς προστασίας:
  • Προεδρικό Διάταγμα 67/1981
  • Οδηγία των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)
  • Σύμβαση της Βέρνης (1982)

Προέκυψε κατάλογος σημαντικών φυτών που εντοπίζονται στο Ν. Χανίων.