Σύνδεσμοι

Αρχική / Σύνδεσμοι

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ)
https://www.iamc.ciheam.org/en/research/plant_conservation_unit

Ιστότοποι για την ελληνική χλωρίδα

Flora of Greece web
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/intro

Ελληνική Βοτανική Εταιρεία
http://www.hbs.gr/el/

Συναφή έργα στα οποία συμμετείχε η Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του ΜΑΙΧ

Δράσεις Διατήρησης Απειλούμενων Φυτικών Ειδών των Νησιών της Μεσογείου: κοινές δράσεις για «εντός τόπου» και «εκτός τόπου» διατήρηση (Ακρωνύμιο: CARE-MEDIFLORA)
http://www.care-mediflora.eu/el/

Οικολογική χρήση ιθαγενών φυτών για περιβαλλοντική αποκατάσταση και αειφορική ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου (Ακρωνύμιο: ECOPLANTMED)
http://www.ecoplantmed.eu/el

Ensuring the survival of endangered plants in the Mediterranean
http://medislandplant.maich.gr/

Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα) (Ακρωνύμιο: JUNICOAST)
http://www.junicoast.gr/

Πιλοτικό Δίκτυο Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στη Δυτική Κρήτη (Ακρωνύμιο: CRETAPLANT)
http://cretaplant.biol.uoa.gr/el/project.html